اخبار مافیا 3

این روزها شاهد هستیم که عناوین بزرگ در شریط نامناسب و با مشکلات فراوان عرضه می شوند. اما تهیه کننده عنوان Mafia 3 یعنی اندی ویلسون (Andy Wilson) در جدیدترین مصاحبه خود با وبسایت Prankster101 در ارتباط این موضوع و عرضه Mafia 3 در بهترین شرایط صحبت کرده است.

اظهارات وی در این رابطه: “ما قطعا عنوان مشکل داری را عرضه نخواهیم کرد. این را به شما اطمینان می دهم، ما بر روی Mafia 3 تمرکز بسیاری داریم و در حال حاضر در اواسط ساخت آن به سر می بریم.”

ویلسون در ادامه اعلام کرد که 2K Games برای عرضه زودتر Mafia 3 به آنها فشار نمی آورد و خواسته آنها عرضه عنوانی بدون ایراد است. به همین جهت هر زمان که بازی به این شرایط رسید عرضه خواهد شد.

او در ادامه در ارتباط با توانایی Mafia 3 در مقاومت در بازار عناوین پرهزینه صحبت کرد: “فکر می کنم ما عنوان را خواهیم ساخت به بهترین شکل بتواند با این شرایط کنار بیاید. به همین هیچ جهت نگرانی از این بابت ندارم.”