با جدول فروش هفتگی بریتانیا و استیم همراه باشید خبرها
با جدول فروش هفتگی بریتانیا و استیم همراه باشید
ساعاتی قبل گزارش مالی فروش نرم افزاری منطقه بریتانیا، بزرگترین بازار کشور اروپا منتشر شد و مطابق پیش...
7 سال قبل