بازی ها، سرشار از عواطف و سکانس های احساسی هستند؛ به طوری که می ‌توانند چهره بازیکن را تغییر دهند. آن ها گیمر ها را می خندانند، می گریانند و یا حتی آنها را تا سر حد مرگ می ترسانند !. در حال حاضر، قصد داریم که گزینه آخر را بررسی کنیم! ... بیشتر بخوانید