تماشا کنید: 5 چیزی که در The Division باید انجام دهید + (یک ساعت گیم پلی) خبرها
تماشا کنید: 5 چیزی که در The Division باید انجام دهید + (یک ساعت گیم پلی)
تقریباً کمتر از 24 ساعت به بسته شدن سرورهای نسخه ی بتا عنوان The Division مانده است و...
3 سال قبل