تماشا کنید: ۵ چیزی که در The Division باید انجام دهید + (یک ساعت گیم پلی) خبرها
تماشا کنید: ۵ چیزی که در The Division باید انجام دهید + (یک ساعت گیم پلی)
تقریباً کمتر از 24 ساعت به بسته شدن سرورهای نسخه ی بتا عنوان The Division مانده است و...
7 سال قبل