نسخه سال ۲۰۱۶ بازی Call of Duty دارای ویژگی های جدیدی خواهد بود خبرها
نسخه سال ۲۰۱۶ بازی Call of Duty دارای ویژگی های جدیدی خواهد بود
در زمانی نسخه بعدی عنوان Call of Duty رسما تایید شده کاملا روشن است که Infinity Ward تمام...
8 سال قبل