این روزها شاهد هستیم که عناوین بزرگ در شریط نامناسب و با مشکلات فراوان عرضه می شوند. اما تهیه کننده عنوان Mafia 3 یعنی اندی ویلسون (Andy Wilson) در جدیدترین مصاحبه خود با ... بیشتر بخوانید