با اطلاعاتی جدید از عنوان The Witcher 3: Blood and Wine همراه باشید خبرها
با اطلاعاتی جدید از عنوان The Witcher 3: Blood and Wine همراه باشید
همان طور که می دانید عنوان Witcher3: Wild Hunt بازی با شخصیت های جالب و داستانی فوق العاده...
8 سال قبل