یک طراح ماد جوان و مستعد به نام "JulioNIB" بتازگی در اقدامی جالب با طراحی یک ماد ، عنوان Watch Dogs را در GTA V بیشتر بخوانید