پرداخت به میزان دلخواه

تو این صفحه می توانید با توضیحات و ارائه شماره موبایل و اسم  و فامیل و ایمیل خود به هر میزان که نیاز است پرداخت مبالغ را به فروشگاه انجام بدید. این امکان برای محصولات سفارشی و عمده کاربرد دارد.