تاریخ انتشار حدودی Mass Effect Andromeda ، Titanfall 2 و Battlefield جدید مشخص شد خبرها
تاریخ انتشار حدودی Mass Effect Andromeda ، Titanfall 2 و Battlefield جدید مشخص شد
Mass Effect Andromeda و Titanfall 2 به همراه Battlefield جدید ، بزرگترین پروژه های آینده EA را تشکیل می...
8 سال قبل