Mass Effect Andromeda و Titanfall 2 به همراه Battlefield جدید ، بزرگترین پروژه های آینده EA را تشکیل می دهند اما هنوز تاریخ انتشار آنها مشخص نشده است و حتی در مورد Battlefield عنوان نسخه بعد را نیز نمی دانیم.
بیشتر بخوانید