تماشا کنید: سیستم ارتقاء و شخصی سازی در The Division (بتا) خبرها
تماشا کنید: سیستم ارتقاء و شخصی سازی در The Division (بتا)
سرانجام نسخه ی بتا عنوان The Division بروی تمامی پلتفرم های مورد نظر منتشر شد و جزئیات زیادی...
8 سال قبل